dissabte, 27 d’octubre de 2012

Targes de porta

Targes de porta, obertes perquè la llum, travessant les filigranes de ferro, il·lumini les escales. Alguns les propietaris que les feren construir volgueren deixar la seva marca, fent forjar les seves inicials. Altres preferiren deixar constància de l’any de la construcció.
carrer Mercaders, 2
carrer Sant Gregori, 21
carrer Comerç, 9
carrer Nou, 18
carrer Horts, 2
carrer Pàdua, 4